Řízení ke jmenování profesorem

Řízení se vztahuje k udělení titulu profesora (zkratka prof.), nejvyšší vědecko-pedagogické hodnosti. Kandidátem musí být docent.


Jmenování profesorem 2022–2026

Údaje o řízení ke jmenování profesorem jsou zveřejňovány podle § 75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).


Jméno

Pracoviště


Obor

Název práce

Název přednášky


Zahájení

Vědecká rada

LF HK


Vědecká rada UK

Jmenování 

profesorem/

profesorkou


doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Plicní klinika LF HK UK a FN HK

Vnitřní nemoci


4. 6. 2024


doc. MUDr. Ilja Tachecí, Ph.D.

II. interní gastroenterologická klinika LF HK UK a FN HK

Vnitřní nemoci

4. 6. 2024


doc. RNDr. Tomáš Roušar, Ph.D.

Katedra biologických a biochemických věd, Fakulta chemickotechnologická, Univerzita Pardubice

Lékařská biologie

Buněčná toxikologie – současnost a budoucnost oboru5. 12. 2023


2. 4. 2024


doc. MUDr. Jakub Suchánek, Ph.D.

Stomatologická klinika LF HK UK a FN HK

Stomatologie

Amalgámové války


3. 10. 20236. 2. 2024


30. 5. 2024


doc. MUDr. Marek Pojar, Ph.D.

Kardiochirurgická klinika LF HK UK a FN HK

Kardiochirurgie

Vývoj a současný stav miniinvazivní kardiochirurgie4. 4. 20236. 6. 2023


30. 11. 2023

27. 5. 2024


doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D.

Radoiterapeutická a onkologická klinika FNKV a 3. LF UK Praha

Onkologie

Karcinom prostaty z pohledu radiačního onkologa6. 12. 20224. 4. 2023


19. 10. 2023


29. 11. 2023


doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D.

Neurochirurgická klinika LF OU a FN Ostrava

Chirurgie

Současné limity transnazální endoskopické chirurgie lebeční

spodiny a mozku


5. 4. 2022

6. 12. 2022

25. 5. 2023


29. 11. 2023


doc. MUDr. Filip Čečka, Ph.D.

Chirurgická klinika LF HK UK a FN HK

Chirurgie

Minimalizace a maximalizace v hepato-pankreato-biliární chirurgii


5. 4. 20226. 12. 202225. 5. 202329. 11. 2023doc. MUDr. Ivana Kacerovská Musilová, Ph.D.

Porodnická a gynekologická klinika LF HK UK a FN HK

Gynekologie a porodnictví

Role ultrasonografie v současném porodnictví


1. 2. 20227. 6. 202215. 12. 2022


18. 5. 2023


doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D.

IV. interní hemetologická klinika LF HK UK a FN HK

Vnitřní nemoci

Hemofilie – včera, dnes a zítra


1. 2. 20224. 10. 2022


20. 2. 2023


18. 5. 2023doc. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D.

Neurologická klinika LF HK UK a FN HK

Neurologie

Neurologické paraneoplastické syndromy ve výzkumu a klinické praxi


7. 12. 2021


5. 4. 202220. 10. 2022


18. 5. 2023doc. MUDr. Romana Koberová Ivančaková, CSc.

Stomatologická klinika LF HK UK a FN HK

Stomatologie

Postavení dětské stomatologie v současné medicíně


5. 10. 2021


1. 2. 2022


26. 5. 2022


28. 11. 2022


doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc.

Stomatologická klinika LFP UK a FN Plzeň

Stomatologie

Rizikové faktory vzniku zubního kazu v dočasné chrupu


1. 6. 2021


7. 12. 2021


26. 5. 2022


28. 11. 2022
Poslední změna: 24. červen 2024 13:11 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzity Karlovy

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové


IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208


Tel.: 495 816 111

E-mail:


Podatelna