Ústav jazyků

Hlavní činností Ústavu jazyků Lékařské fakulty v Hradci Králové je zajištění výuky jazyka pro specifické účely, a to především latinské lékařské terminologie, odborného anglického jazyka a českého jazyka pro cizince. Zajišťujeme specializovanou jazykovou přípravu pregraduálních studentů medicíny ve všech typech magisterských a bakalářských programů. Výzkumná aktivita je proto spojena primárně s výukou jazyka pro lékařské účely, a to s metodami výuky a studijními materiály. Pak se také týká lingvistického studia lékařské terminologie jako takové. Dále spolupracujeme s jinými pracovišti v rámci naší lékařské fakulty a fakultní nemocnice i mimo ni. Zaměstnanci ústavu participují na domácích i zahraničních projektech a aktivně se účastní domácích i zahraničních lingvistických konferencí.


Hlavní výzkumná témata

 • Didaktika latinské lékařské terminologie (a implementace do výukového procesu se zdůrazněním empirického přístupu) PhDr. Pavel Nečas, Ph.D., Mgr. Klára Čebišová, Mgr. Eva Schánělová.

 • Lékařská terminologie se zaměřením na anatomickou nomenklaturu. Dějiny lékařství. PhDr. Pavel Nečas, Ph.D.

 • Aktivizační metody ve výuce (především didaktické metody a inscenační metody, dále jejich potenciál na osvojování slovní zásoby a komunikaci s pacientem) Mgr. Dagmar Vrběcká, Ph.D.


Tuzemská spolupráce

 • Spolupráce s Ústavem nelékařských studií jako tvůrci výukových materiálů Odborná latinská terminologie a Odborný anglický jazyk pro nový bakalářský program Porodní asistence (Transformace pro VŠ na UK, NPO_UK_MSMT-16602/2022).

 • Spolupráce na miniprojektech - s Ústavem lékařské biofyziky, kde mohly vzniknout profesionální nahrávky pro miniprojekty Elektronický slovník ke skriptům Český jazyk a Fráze v nemocnici; s Ústavem anatomie a s Ústavem soudního lékařství na miniprojektu Tvorba doplňujících obrazových materiálů ke skriptům latinské lékařské terminologie pro stomatology.

 • Spolupráce s lékařskými fakultami UK a MUNI při tvorbě, modifikaci, pilotáži a následném sdílení materiálů a sdílení dobré praxe (učebnice Latinská lékařská terminologie, konference Výuka jazyků na lékařských fakultách II).


Mezinárodní spolupráce

 • Projekty s mezinárodní účastí CZKey a CZECHONLINE (Masarykova univerzita - PhDr. Ivana Rešková, Ph.D., Fachhochschule Burgenland - Prof.in (FH) Mag. Ludmila Waschak, Uniwersytet Śląski w Katowicach - Dr Małgorzata Kalita, Dr Joanna Derdowska.

 • Spolupráce s UCJ Jesseniovy LF v Martině (Univerzita Komenského v Bratislave) při přípravě výukových materiálů (PhDr. Mária Bujalková, CSc.).


Dosažené úspěchy

 • 2., přepracované vydání učebnice Latinská lékařská terminologie a její rozšíření na většinu lékařských fakult v ČR.

 • Dokončení mezinárodního projektu CZECHONLINE https://www.czechonline.org/. Jedná se o portál českého jazyka, který je podporován Evropskou unií. Hlavním výstupem projektu je e-learningová platforma pro studium českého jazyka pro cizince úrovně A1 a A2, dále lékařské, právní a obchodní češtiny, to vše ve čtyřech jazykových mutacích.

 • Spolupráce s jinými pracovišti při tvorbě miniprojektů (Ústav anatomie, Ústav soudního lékařství, Ústav nelékařských studií, Ústav lékařské biofyziky, I. interní kardiologická klinika).


Monografie Ganz und Gar dr. Nečase o jazycích spisovatele Jakuba Demla z pohledu psycholingvistiky.

Organizace akce Czech&English Meets ve spolupráci se studentskou organizací IFSMA a Oddělením propagace a vnějších vztahů, jejímž cílem je propojení českého i zahraničního magisterského programu.


Poslední změna: 27. červen 2024 09:18 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzity Karlovy

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové


IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208


Tel.: 495 816 111

E-mail:


Podatelna