III. interní gerontometabolická klinika

Jsme interní klinika, která poskytuje ambulantní a ústavní léčebnou péči se zvláštním zaměřením na: - akutní diagnostika a léčbu nemocných s poruchami metabolismu a výživy

- intenzivní metabolickou péči

- péči o kriticky nemocné s interními diagnózami a interními komplikacemi chirurgických a traumatologických onemocnění

- zajištění nemocných vyžadujících parenterální a enterální výživu, zejména v komplikovaných situacích

- speciální diagnostiku a terapii chorob látkové výměny a výživy (diabetologie, obezitologie, poruchy metabolizmu lipidů)

- diagnostiku a léčbu akutních stavů ve stáří

- diagnostiku a léčbu interních onemocnění se zvláštním zaměřením na interní choroby ve stáří a problematiku předčasného stárnutí

- sledování a léčbu nemocných po transplantaci ledviny

- léčbu plazmaferézou a další eliminační metody (CVVH, LDL-aferézy)

- léčbu nemocných s intoxikacemi vyžadujícími použití eliminačních metod (hemoperfuze, hemodialýza)


Hlavní výzkumná témata

  • Predikce kardiovaskulárního rizika a prognózy u pacientů s hypercholesterolémií prostřednictvím genomické a metabolomické analýzy

  • Kardiovaskulární účinky flavonoidních metabolitů a vliv metabolických rizikových faktorů

  • Vývoj nových infuzních roztoků ke specifické úpravě poruch vnitřního prostředí u bakteriálních a virových infekcí v intenzivní a v dlouhodobé péči


Dosažené úspěchy

2022: 1. místo v soutěži o nejlepší publikaci Společnosti parenterální a enterální výživy a intenzivní metabolické péče v soutěži za původní práci autorů do 35 let:  „The Impact of Glucose-Based or Lipid-Based Total Parenteral Nutrition….“ (MUDr.Skořepa)


Poslední změna: 19. březen 2024 13:55 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzity Karlovy

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové


IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208


Tel.: 495 816 111

E-mail:


Podatelna