Zápis přijatých studentů do DSP

Termíny zápisů pro ak.r. 2024/2025

Ročník

Datum

Čas

Místnost

1.

3. 9. 2024 (úterý)

14:00

učebna U5, 2. patro, levé křídlo, LF HK

1.

26. 9. 2024 (čtvrtek)

14:00

II. posluchárna, 2. patro, naproti schodišti, LF HK


1. ročník (Řádný termín PŘ) – termín 3. 9. 2024 - zápisu se zúčastní uchazeči, kteří konali přijímací řízení v 6/2024

1. ročník (Dodatečný termín PŘ) – termín 26. 9. 2024 - zápisu se zúčastní uchazeči, kteří konali přijímací řízení v 9/2024


Zápisy do ostatních ročníků již neprobíhají. Studium je hodnoceno ročním hodnocením v září.


Kontakt: Petra MaláK zápisu přineste:

  • občanský průkaz,

  • 1 fotografii (pasový formát), na zadní straně podepsané plným jménem,

  • číslo účtu,

  • ověřenou kopii diplomu o ukončeném magisterském studiu, pokud nebyla přiložena k přihlášce. V případě nedoložení ověřené kopie diplomu v den zápisu Vám nebude předáno rozhodnutí o přijetí a nebude Vám umožněno se zapsat do studia.

 

V případě, že se nebudete moci ze závažných důvodů zápisu osobně zúčastnit, je nezbytné se předem písemně omluvit. V takto výjimečných situacích bude studijním oddělením nabídnut náhradní termín. Bez omluvy bude Vaše nepřítomnost  považována za nenastoupení ke studiu. Vzhledem k důležitosti informací, které jsou při zápisu sdělovány, je přítomnost v daném termínu nezbytná.

 

Již nyní upozorňujeme na nutnost absolvovat společnou blokovou výuku všech studentů 1. ročníku. Náhradní termín není možné nabídnout.

 

Pro komunikaci se studijním oddělením používejte elektronickou adresu.Poslední změna: 2. červenec 2024 10:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzity Karlovy

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové


IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208


Tel.: 495 816 111

E-mail:


Podatelna