10 důvodů proč studovat u nás  • Získejte doktorát z nejprestižnější české univerzity 

Univerzita Karlova byla založena v r. 1348 jako nejstarší středoevropská vysoká škola. Lékařské fakulta v Hradci Králové vznikla v r. 1945 a je nejstarší vysokou školou v regionu východních Čech. Kvality studia i jejich absolventů mají vynikající ohlasy a doktorát (Ph.D.) získaný na Karlově univerzitě otevírá dveře do společnosti vědců celého světa.

 


  • Vyberte si studium z pestré nabídky 22 doktorských studijních programů (DSP)

Lékařská fakulta v Hradci Králové nabízí unikátní formu doktorského studia založenou na propojení teoretických, preklinických a klinických oborů medicíny při  řešení nekonečného počtu diagnostických a terapeutických otazníků v medicíně implementací translačního výzkumu. Ke studiu přijímáme absolventy lékařských fakult, přírodovědce, farmaceuty i absolventy dalších biomedicínsky zaměřených škol. Doktorské studium naše fakulta významně inovovala díky projektu INODOK. Jeho nová nedávno akreditovaná forma bude zahájena v akad. roce 2020/2021. Buďte jejími prvními studenty!

 


  • Zvolte prezenční nebo kombinovanou formu studia dle vašich potřeb a možností

Ať už se chcete oddat doktorskému studiu plně nebo ho chcete absolvovat při zaměstnání, výběr je jen na vás. Pokud vám zvolená forma studia nebude vyhovovat, můžete ji změnit, nebo studium přerušit a pokračovat v něm dle vašich možností. Na začátku si stanovíte se školitelem individuální studijní plán. Řada povinných i volitelných kurzů probíhá nejen v laboratořích a na klinických pracovištích, ale i formou e-learningu. Individuální přístup školitelů ke studentům je samozřejmostí. 

 


  • Vyberte si téma své disertační práce

Nabízená témata disertačních prací vycházejí z dlouhodobé praxe a zkušeností našich vědecko-výzkumných týmů. Tím je výrazně zaručena vysoká kvalita výsledků řešení výzkumných projektů a zvyšuje se tak i pravděpodobnost úspěšného ukončení studia. Studenti mohou ale přinášet i vlastní návrhy výzkumných témat.

 


  • Staňte se součástí výzkumného týmu a všestranně se rozvíjejte

Stanete se součástí vědeckého týmu a celého společenství vědeckých pracovníků naší lékařské fakulty a fakultní nemocnice. Potkáte zajímavé lidi včetně zahraničních kolegů. Školitel bude vaším průvodcem fascinujícím světem vědy využívaje pokročilé výzkumné metody a své cenné zkušenosti. Svůj talent budete rozvíjet nejen v rámci svého oboru, ale i v sociálních, manažerských a jazykových dovednostech. Jednou z nových možností vašeho osobního i vědeckého rozvoje je nabídka praktických kurzů v pokročilých experimentálních a klinických výzkumných metodách, dle vlastního výběru a potřeby pro realizaci svého projektu.   

 


  • Těšte se na špičkově vybavená experimentální a klinická pracoviště a silné partnery

Lékařská fakulta v Hradci Králové získala grantovou finanční podporu přes 200 mil. Kč na realizaci projektů INODOK a CORE FACILITIES. Jejich cílem je zavádění nových výukových metod a pořizování špičkového vybavení klinických i laboratorních pracovišť kvalitou srovnatelnou s vybavením prestižních institucí v zahraničí.  Naše fakulta má společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Hradec Králové. Ta figuruje tradičně na předních místech v hodnocení kvality našich nemocnic a je i významnou výzkumnou institucí. Dalšími potenciálními silnými partnery ve výzkumu jsou Farmaceutická fakulta UK, Vojenská lékařská fakulta UO a Univerzita Hradec Králové. Můžeme být i hrdi na dlouhodobou spolupráci s Mayo Clinic v americkém Rochesteru, kam každoročně vysíláme studenty na vědecké stáže.  Podobné možnosti nabízejí i naše kontakty s univerzitami evropskými v Maastrichtu, Oxfordu, Hullu, Lovani, Curychu, Heidelbergu, Vídni etc.

 


  • Užívejte socioekonomické možnosti a podmínky studia 

Stipendium pro studenty prezenční formy studia činí 11 000 Kč měsíčně v prvním ročníku. Tento základ lze zvyšovat úspěšnými studijními výsledky, získáním grantů a dalšími aktivitami na 25–30 tis. Kč měsíčně. Studenti DSP mohou využívat služby lékařské knihovny, společné stravování, licenci Office 365 pro osobní účely, podporu vlastního bydlení, významnou finanční podporu všech stáží a třeba též parkování zdarma.

Užívejte si výhody studentského života a zároveň pracujte na osobní nezávislosti, rozvoji svého nadání a profesní kariéře!  

 


  • Využívejte nabídku zahraničních stáží a konferencí 

Jako studenti DSP budete mít příležitosti i povinnost účastnit se výzkumných stáží souvisejících s realizací vašeho výzkumného projektu v zahraničí a účastnit se za výhodných finančních podmínek kongresů a konferencí.

 


  • Studujte v Hradci Králové 

Hradec Králové patří k moderním českým městům s nejvyšší kvalitou života. Naleznete zde velmi příznivé podmínky pro studium, které vytvářejí uspořádání města, jeho občanské a technické vybavení a též možnost krátké cesty na pracoviště, čímž ušetříte hodně času. Jak žijí studenti naší fakulty, vám přiblíží informační videa.

  


  • Využijte rozhodnutí o doktorském studiu dnes pro povolání v medicíně a výzkumu zítra

Úspěšné ukončení doktorského studia vám zaručuje titul Ph.D. Již během studia se můžete ucházet o pedagogický či vědecký pracovní úvazek, můžete pokračovat v akademické dráze jako vědecký pracovník a vysokoškolský učitel a dosáhnout na titul docent či profesor Karlovy univerzity. Máte možnost se stát členy odborných tuzemských i prestižních mezinárodních společností nebo budovat odbornou kariéru ve zdravotnictví.Poslední změna: 2. červenec 2024 10:18 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzity Karlovy

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové


IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208


Tel.: 495 816 111

E-mail:


Podatelna