Příprava na přijímací řízení

Forma přijímací zkoušky:


Písemné testy:

  • a) ze znalostí biologie člověka (zahrnující obecnou biologii, fyziologii a somatologii) obsahující 40 otázek a

  • b) ze všeobecné vzdělanosti 20 otázek (zahrnující otázky ze znalostí přírodních věd, odborných termínů a pojmů, historie, umění, sportu, politiky, přírody, geografie, sociologie, etiky, filosofie, psychologie na úrovni úspěšného absolventa střední školy / obecně tuzemského maturanta).


Otázky mají nabídku vždy pěti možných odpovědí, z nichž je třeba vybrat jen jednu nejpřesnější. K řešení testů bude poskytnuta celková doba 120 min.

 


Doporučená literatura - Všeobecné ošetřovatelství a Porodní asistence:


  • Zubíková Z, Drábová R. Společenské vědy v kostce. Havlíčkův Brod, Fragment, 2019. ISBN: 978-80-253-0190-6

  • Dylevský I.: Somatologie. Epava, Olomouc 2000

  • Kočárek E. Biologie člověka. Scientia, Praha, 2010

a učivo ze střední školy v oborech biologie člověka, somatologie a všeobecný rozhled zaměřený více na dějiny a současnost vědy, kultury, sportu a politiky.


Poslední změna: 5. duben 2024 09:06 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzity Karlovy

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové


IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208


Tel.: 495 816 111

E-mail:


Podatelna