GA UK

Grantová agentura univerzity je vnitřní grantová agentura a je určena pouze pro studenty Univerzity Karlovy v magisterském a doktorském studiu.


Grantové projekty mohou být jednoleté až tříleté.


Přihlášky nových projektů se podávají výhradně prostřednictvím aplikace GA UK přístupné z www.is.cuni.cz/webapps. Aplikace se otevírá pro založení návrhu zhruba od října, přístup k příručkám je v rámci aplikace již dříve. Konkrétní lhůty pro podávání projektů stanovuje každoročně opatření rektora. V termínech zveřejněných v tomto opatření podávají žádosti na rektorát souhrnně za fakultu fakultní referenti. Navrhovatel podává přihlášku dle fakultních termínů, které bývají zpravidla o několik dní dříve (informace o nich podá fakulta navrhovatele projektu).

Projekty GA UK na LF HK

řazené podle roku zahájení projektu

Řešené projekty

 • MUDr. Magdaléna Mokřejšová

  249423 - Metylovaná DNA v plazmě dialyzovaných pacientů

  Doba řešení: 2023 - 2024


 • MUDr. Barbora Havlínová

  480122 - Posouzení ovariální rezervy u pacientek ve fertilním věku po léčbě karcinomu štítné žlázy radiojódem (131I) na základě stanovení sérové hladiny antimülleriánského hormonu a individuálního výpočtu orgánové absorbované dávky v ovariích

  Doba řešení: 2022 - 2024


 • MUDr. Jan Melek

  488122 - Účinek ligandů nukleárních receptorů FXR na bioenergetiku steatotických hepatocytů in vitro

  Doba řešení: 2022 - 2024


 • MUDr. Anna Švejdová

  506122 - Kontaktní endoskopie slizničních nádorů dýchacích a polykacích cest hlavy a krku

  Doba řešení: 2022 - 2024


 • MUDr. Josef Urbanec - spoluřešitel

  • hlavní řešitelka: Mgr. Martina Dvořáková

   Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

  094522 - Neurální připravenost na mluvený jazyk: experimenty s novorozenci osvojujícími si češtinu, ruštinu a český znakový jazyk

  Doba řešení: 2022 -

Ukončené projekty

 • MUDr. Pavel Trávníček

  341021 - Efekt využití nanomateriálů v prevenci formování epidurální jizvy po provedení laminektomie. Experimentální studie na králících

  Doba řešení: 2021 - 2023


 • MUDr. Tumisang Edward Maseko

  336221 - In vitro modely steatózy hepatocytů a lipotoxicity ke studiu mitochondriálních změn u nealkoholového ztukovatění jater

  Doba řešení: 2021 - 2022


Projekty zahájené v letech 2014 - 2020


Poslední změna: 9. červenec 2024 09:08 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzity Karlovy

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové


IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208


Tel.: 495 816 111

E-mail:


Podatelna