SVV

Specifickým vysokoškolským výzkumem (dále SVV) se rozumí výzkum prováděný především studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských a magisterských studijních programů. Soutěž projektů SVV je vyhlašována každoročně v souladu s níže uvedenými podmínkami. V rámci Univerzity Karlovy se do této soutěže mohou přihlásit všechny fakulty UK a CERGE.

Projekty SVV na LF HK

Řešené projekty

 • doc. MUDr. Otto Kučera, Ph.D.

  260656 Hledání nových diagnostických a léčebných postupů na základě studia orgánových patologií


 • MUDr. Radomír Hyšpler, Ph.D.

  260657 Pokročilé diagnostické metody a postupy v laboratorní medicíně


 • prof. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.

  260658 Zavádění vysoce inovativních diagnostických a léčebných metod v interních oborech


 • prof. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D.

  260659 Nové chirurgické terapeutické postupy a jejich úskalí v klinické praxi


 • prof. MUDr. Petr Hejna, Ph.D.

  260660 20th Anniversary of International Medical Postgraduate Conference – New Horizons for PhD Students in Medical Research


Poslední změna: 25. červen 2024 16:38 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzity Karlovy

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové


IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208


Tel.: 495 816 111

E-mail:


Podatelna