Ústav anatomie

Ústav anatomie je pracoviště s největší výukovou zátěží mezi teoretickými pracovišti. Z toho, že tvoříme "nárazovou zónu" mezi nastoupivšími studenty a vyššími ročníky, vyplývá přirozeně i role v náborových a PR akcích fakulty. Přesto se v poslední době daří zapojit začínající asistenty do výzkumného procesu.


Vědecko-výzkumné aktivity stojí na spolupráci s více teoretickými vědeckými obory (sofistikované matematické výpočty), tak s klinickými obory - zejména různé obory chirurgie. Výzkum je založen převážně na detailní práci, na drobném majetku a na sofwarovém vybavení, proto neuvádíme mnoho nákladných přístrojů. Součástí výstupů jsou kromě písemných vědeckých sdělení i ústní či posterové prezentace na vědeckých kogresech.


Hlavní výzkumná témata

  1. Tvarová analýza a biomechanické vlastnosti lidské kostry

  2. Hodnocení funkčního stavu mitochondrií po působení hepatotoxických a hepatoprotektivních látek

  3. Pohlavní a věkové rozdíly na kostře z pohledu forenzní antropologie


Vybavení

  • optický skener "SCAN in a BOX" - výroba 3D modelů, vstupní data pro tvarové analýzy

  • zmrazovací mikrotom Leica TP 1020 - výroba kryořezů pro histochemické a další využití


Další možnosti ústavu

Mimo výčet explicitně pojmenovaných témat naši výzkumníci ovládají fotogrammetrii, práci s objemovými daty, základní antropologickou analýzu ostatků, veškerou práci s virtuálními 3D modely vč. vnitřní struktury a jejich aplikaci např. pro biomechanické testy či hledání populačních trendů. Samozřejmostí je histologické a histochemické barvení, práce s tkáňovými kulturami apod.Poslední změna: 19. červen 2024 13:06 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzity Karlovy

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové


IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208


Tel.: 495 816 111

E-mail:


Podatelna