Medikemp 2024

Termín

29. 8. - 1. 9. 2024

Kapacita kurzu

40 osob

Cena

2.500,- Kč

Termín podávání přihlášek

od 1. 3. do 30. 4. 2024.

PŘIHLÁŠKU SI MŮŽETE PODAT ZDE.

(Programy CŽV → Fakulta: LF HK → zaměření programu: Program CŽV-zájmový) Přijetí přihlášky bude potvrzeno na e-mail uvedený uchazečem.

Náležitosti přihlášky

1) motivační krátké video do 60s - uveďte, proč se hlásíte na Medikemp a proč bychom vás měli vybrat.

Video zašlete přes úschovné weby (např. uschovna.cz, uloz.to, posilej.cz, apod.) ve formátu:

MEDIKEMP_Příjmení_Jméno na email: petrovajan@lfhk.cuni.cz


2) doložení prospěchu 1. pololetí školního roku 2023/2024: vysvědčení / výpis z vysvědčení / katalogový list (naskenujte a vložte jako přílohu do přihlášky)

Přihlášku netiskněte a neposílejte poštou!


Přihlášky, ke kterým nebude zasláno motivační video

do 30. 4. 2024, budou vyřazeny.


V případě nejasností kontaktujte studijní oddělení:

Bc. Jana Petrová

Tel.: +420 495 816 486

E-mail: petrovajan@lfhk.cuni.cz


Podmínky pro přijetí

1) student 3. ročníku všech typů gymnázií nebo zdravotnických lyceí ve školním roce 2023/2024

2) věk nejméně 18 let (dosažení věku nejpozději do 28. 8. 2024)

3) motivační krátké video

4) ​prospěch za 1. pololetí školního roku 2023/2024

5) umístění podle výsledného počtu získaných bodů na 1. až 40. místě. Uchazeči obdrží vyrozumění do SISu do 31.5.2024.

Hodnocení

1) motivační krátké video (0 - 10 bodů), které hodnotí komise

2) prospěch za 1. pololetí školního roku 2023/2024 (0 - 10 bodů)

3) pořadí podle datumu doručení kompletní přihlášky (el.přihláška + video)

Způsob úhrady

POUZE PŘIJATÍ UCHAZEČI uhradí poplatek převodem na účet na základě zaslaných informací e-mailem (v průběhu června).

V případě neuhrazení do doby splatnosti, bude uchazeč automaticky vyřazen.

Ubytování

V době konání kurzu je možné zajistit ubytování na VŠ kolejích (zajišťujeme hromadně - v průběhu června bude přijatým uchazečům odeslán e-mail s dotazem, ubytování si uchazeč již hradí sám při registraci přímo na VŠ kolejích).


Organizace kurzu

Kurz probíhá v termínu 29. 8. - 1. 9. 2024 na teoretických ústavech Lékařské fakulty Hradec Králové Univerzity Karlovy a na klinikách Fakultní nemocnice v Hradci Králové.


Program kurzu

Účastníci kempu budou rozděleni do 6-7 skupin. Každá skupina bude mít svého medika, tedy současného studenta medicíny, který vám bude nápomocen po celý den – dovede vás na místa výuky, na místa v rámci podvečerních programů, bude s vámi trávit čas během volných hodin mezi výukou a bude připraven vám zodpovědět jakékoliv dotazy ohledně studia a studentského života (i toho nestudentského).


 • 1. den:

  Registrace účastníků, rozřazení do skupin, edukační program na LF, ubytování, zahajovací setkání.

  - plánovaný příjezd, registrace na LF HK 13:00 - 13:30 hod., rozřazení, edukační program

  - v případě zájmu možnost se ubytovat na VŠ kolejích NA KOTLI (Na Kotli 1147, 500 09 Hradec Králové) před registrací nebo až po programu. Ubytování si uchazeč hradí sám nejlépe v hotovosti. Platba kartou je možná přímo v ubytovací kanceláři v úředních hodinách 6:30 - 14:30 hod., přestávka 11:00 – 11:30 hod.

  - večer zahajovací setkání s představiteli fakulty, kolegy mediky a organizátory kempu

 • 2. - 3. den:

  Edukační program na Lékařské fakultě, ve Výukovém a výzkumném centrum UK (Kampus) a ve Fakultní nemocnici.

  Ukázky pracovišť:

  - Ústav anatomie, Ústav histologie a embryologie, Ústav lékařské biochemie, Ústav lékařské biologie a genetiky, Simulační centrum - simulátory srdce, plic a intervence. Dále Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Porodnická a gynekologická klinika, Fingerlandův ústav patologie, Radiologická klinika (Intervenční radiologie), Ústav soudního lékařství, Urologická klinika a Klinika urgentní medicíny, II. interní gastroenterologická klinika.

  - Podvečerní a večerní program 2. den: výlet do hradeckých lesů v doprovodu mediků

  - Podvečerní a večerní program 3. den: neformální setkání se studenty LF HK (ze studentské organizace), noční stopovaná, volný program.

 • 4. den:

  Přednáškový den - budova Výukového centra UK ve Fakultní nemocnici.

  Předání certifikátů o účasti, seminář proč studovat právě na LF HK UK a stručné rady + tipy + triky na přijímací zkoušky na LF HK UK.


Vliv na přijímací řízení

Pro přijetí na Univerzitu Karlovu, Lékařskou fakultu v Hradci Králové musí absolventi kurzu splnit podmínky řádného přijímacího řízení.

Absolvování kurzu není bonifikováno.Poslední změna: 1. červenec 2024 15:00 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzity Karlovy

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové


IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208


Tel.: 495 816 111

E-mail:


Podatelna