Pedagogické semináře

Lékařská fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy se dlouhodobě věnuje systematickému školení pedagogických dovedností lékařů-učitelů klinických oborů v rámci celoživotního vzdělávání. Semináře pedagogických dovedností jsou jednodenní a konají se pravidelně na podzim a na jaře vseminární místnosti v budově Na Hradě.


Formou tandemového učení přednáší v rámci semináře dvě lektorky, Ing. Karolina Duschinská, Ph.D., z Katedry pedagogiky Pedagogické fakulty UK, a PhDr. Radka High, Ph.D., z Katedry psychologie Pedagogické fakulty UK. Semináře jsou zařazeny do CŽV a každý účastník obdrží certifikát o absolvování tohoto semináře.


Semináře se věnují zejména pojetí vyučování a roli vysokoškolského učitele, efektivnímu vyučování na vysoké škole (efektivní přednášce a semináři), specifikům teoretické a praktické výuky, metodám motivace a aktivního učení, vyšším myšlenkovým operacím a hloubkovému učení, plánování výuky, cílům a výsledkům učení, zařazení kazuistik ve výuce lékařství a zajišťování kvalitního prostředí pro učení. Důležitým aspektem je také sdílení zkušeností mezi účastníky seminářů.


Poslední změna: 25. červen 2024 15:28 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzity Karlovy

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové


IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208


Tel.: 495 816 111

E-mail:


Podatelna