Univerzita třetího věku

Ač se mnohým může zdát vzdělávání jako výsada pouze mladých, rozšiřovat své obzory a znalosti může člověk v jakémkoliv věku. Chcete-li trávit čas smysluplně, dozvědět se něco zajímavého z úst renomovaných odborníků a setkat se s dalšími lidmi své generace, kteří se rozhodli strávit nějaký ten svůj čas sebevzděláváním, program Univerzity třetího věku je tu pro Vás. Fakulta organizuje dvouletý kurz "Zdravé stárnutí", který seznámí posluchače s patofyziologickými aspekty stárnutí, prevencí rizikových faktorů onemocnění a prevencí snížení soběstačnosti.Univerzita třetího věku

Základní informace

Kapacita kurzu

60 osob

Cena kurzu

1000,- Kč/rok

(1000,- Kč při zápisu do 1. ročníku,

1000,- Kč při zápisu do 2. ročníku)

Přihláška

Přihlásit se můžete v době od vyhlášení kurzu do naplnění kapacity, nejpozději do 29. 9. 2023 (přihlášky, k nimž nebude nejpozději do 6.10.2023 uhrazena platba, budou vyřazeny).

Přihlášku si můžete stáhnout zde.

Vyplněnou a podepsanou přihlášku můžete doručit buď osobně POUZE V ÚŘEDNÍCH HODINÁCH (PO a ST 7:00 - 11:30; 13:00 - 15:00 a PÁ 7:00 - 11:30) na Studijní oddělení LFHK (Děkanát - 1. patro, Šimkova 870, Hradec Králové) nebo zaslat poštou na adresu: Lékařská fakulta v Hradci Králové, Studijní oddělení, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové.

Přijetí přihlášky bude potvrzeno referentkou studijního oddělení na kontaktní e-mail uvedený v přihlášce.

Způsob úhrady

Účet 198592792 / 0300

Variabilní symbol: uveďte den, měsíc a rok Vašeho narození (tozn.. 8 číslic - např. 07011947)

Specifický symbol: 83193

Poznámka (sdělení pro příjemce platby): uveďte Vaše jméno a příjmení

IBAN: CZ46 0300 0000 0001 9859 2792

ČSOB, a. s., Hradec KrálovéLze též hradit v pokladně Lékařské fakulty, Šimkova 870 v úředních hodinách:


Po a St 9.00 - 11.00; 12.00 - 15.30

Út 12.00 - 14.00

Čt 9.00 - 11.00; 12.00 - 14.00

Ubytování

Ubytování pro účastníky kurzu fakulta nezajišťuje.

Podmínky přijetí

Občan/ka, který/á zpravidla splňuje podmínku středoškolského vzdělání s maturitou a dosáhl/a důchodového věku.

Přednost mají uchazeči, kteří U3V na Lékařské fakultě v Hradci Králové ještě neabsolvovali.Organizace kurzu

Výuka probíhá ve dvanácti blocích za semestr. Výukové dny jsou středy od 14.30 hod ve Velké posluchárně v budově Lékařské fakulty v Hradci Králové, Šimkova 870, 50003 Hradec Králové.Zahájení výuky

Konec výuky

1. ročník 2023/2024

Zimní semestr 18. 10. 2023 24. 1. 2024

24. 1. 2024


Letní semestr bude doplněno v průběhu kurzu bude doplněno v průběhu kurzu

2. ročník 2024/2025

2. ročník 2024/2025

Zimní semestr bude doplněno v průběhu kurzu bude doplněno v průběhu kurzu

Letní semestr bude doplněno v průběhu kurzu bude doplněno v průběhu kurzuAnotace programu

Program je zaměřen na seznámení posluchačů s následujícími tématy:

 • Patologické aspekty stárnutí

 • Doporučení, jak předcházet rizikovým faktorům vedoucím k onemocnění

 • Nejčastější onemocnění doprovázející seniorský věk

 • Prevence snížené soběstačnosti

 • Socioekonomické souvislosti stárnutí


Výukové hodiny:

 • 1. hodina 14.30 – 15.15

 • 2. hodina 15.25 – 16.10

 • 3. hodina 16.20 – 17.05Forma zakončení

 • Písemná práce

 • Osvědčení o absolvování

 • Promoce
Poslední změna: 25. červen 2024 12:53 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzity Karlovy

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové


IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208


Tel.: 495 816 111

E-mail:


Podatelna