Spolupráce

Spolupráce se zahraničím a mobilita studentů patří mezi priority naší fakulty. Mimo programu Erasmus, který dává studentům možnost strávit na některé z evropských univerzit jeden až dva semestry, nabízí studentům další stáže i organizace IFMSA.


Dlouholeté nadstandardní vztahy má naše fakulta s prestižní MAYO Clinic v Rochesteru, USA. Tato ojedinělá spolupráce, která především svým rozsahem předčí všechny ostatní lékařské fakulty v ČR, umožňuje každoroční výjezd cca 10 pre- i postgraduálních studentů na 3-měsíční studijní pobyty v Rochesteru. Pobyty jsou výzkumného charakteru, obvykle navazují na oblast zájmu a perspektivní rozvoj našeho studenta a přinášejí nezřídka i publikační výstupy. Všichni absolventi stáže na MAYO Clinic shodně potvrzují, že jde o nebývale stimulující aktivitu, která v některých případech vyústila i dalšími pracovním i pobyty na prestižních klinikách v USA.


Další využívanou možností spolupráce se zahraničními institucemi jsou mezifakultní dohody a stovky meziuniverzitních dohod pro studenty i vědecko-pedagogické pracovníky.


Poslední změna: 10. červenec 2024 13:56 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzity Karlovy

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové


IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208


Tel.: 495 816 111

E-mail:


Podatelna