Věda a výzkum

Věda a výzkum představují společně se vzdělávací činností základní prioritu fakulty. Vědecko-výzkumné aktivity zahrnují všechny základní obory biomedicíny. Vedle základního výzkumu fakulta rozvíjí aplikovaný výzkum včetně přenosu poznatků a technologií do komerční sféry.


Na LF HK se ročně realizuje kolem 70 projektů VaV, většina z nich je aplikovaných ve smyslu dopadů výsledků projektů do zdravotní péče, a to ve formě zlepšení diagnostiky, inovace a optimalizace léčebných postupů nebo vývoje účinných látek nových léčiv.


Organizační a tematická struktura vědecko-výzkumné činnosti je formována především jednotlivými katedrami, ústavy a klinikami. Vedle integrující spolupráce vnitrofakultní je významná vnější spolupráce s ústavy FNHK, Farmaceutickou fakultou UK, Univerzitou Hradec Králové, Univerzitou obrany, resortními ústavy, podniky a zahraničními institucemi.


Studenti magisterských studijních programů mají možnost připravovat se již od začátku studia k vědecko–výzkumné práci v rámci curricula. S výsledky svých pokusů každoročně soutěží na konferencích SVOČ.


Výsledky vědecké a výzkumné činnosti jsou prezentovány na řadě pravidelných vědeckých setkání.  • Výzkumné aktivity studentů doktorského studia jsou navíc prezentovány na konferencích studentů DSP. Každoročně vzrůstající prestiž má Mezinárodní konference studentů DSP (International Medical Postgraduate Conference Hradec Kralove s podtitulem New Frontiers in the Research of PhD Students), pořádané již od roku 2005.


S komerčním uplatněním výzkumů pomáhá studentům Inovační skaut .Rozsviťme vědu v KrálovéVědeckém kraji


​Hlavním cílem projektu Královéhradeckého kraje a CIRI je propojit aktivity krajských subjektů působících v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, které přispívají k rozvoji krajského inovačního systému a z pozice Královéhradeckého kraje aktivně řešit identifikované problémy, které brání zvyšování konkurenceschopnosti regionu.


Prof. MUDr. Lenka Borská, Ph.D., přednostka Ústavu preventivního lékařství, se stala ambasadorkou projektu v oblasti Biomedicíny. Video s jejím profilem můžete zhlédnout níže.Více o projektu naleznete zde.Přehled výzkumných aktivit

Přehled výzkumných aktivit


Vědecko-popularizační akce


U příležitosti Mezinárodního dne žen a dívek ve vědě (11. 2.) Lékařská fakulta v Hradci Králové představuje například formou článků a rozhovorů zajímavé lékařky z LF HK a FN HK, které se věnují vědecké činnosti.


Lékařská fakulta v Hradci Králové se pravidelně zapojuje do festivalu Akademie věd ČR s názvem Týden mozku, který se tradičně koná v březnu, a to pořádáním přednášek a diskuzí pro širokou veřejnost na témata spojená s výzkumem mozku a neurovědami.


Lékařská fakulta v Hradci Králové se každoročně zapojuje do zářijové vědecko-popularizační akce Noc vědců. Pro veřejnost tradičně chystá jak prezenční program, tak i online vysílání na fakultní YouTube kanál.


Poslední změna: 11. červenec 2024 09:20 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzity Karlovy

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové


IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208


Tel.: 495 816 111

E-mail:


Podatelna