Vzdělávací programy


Lékařské fakulty od 1. 7. 2017 zařazují do 45 základních oborů, včetně 3 oborů pro zubní lékaře. V gesci IPVZ zůstalo zařazování do oboru všeobecného praktického lékařství. Lékař se může přihlásit do evidence pouze jedné pověřené organizace (IPVZ nebo některé z lékařských fakult).


Veškeré dosud vydané vzdělávací programy oborů naleznete na webu MZ ČR zde 

AKTUÁLNĚ:


 • Úprava vzdělávacího programu PEDIATRIE ve věstníku č. 7/2024

 • Úprava vzdělávacího programu PLASTICKÁ CHIRURGIE ve věstníku MZ ČR č. 6/2024

 • Informace týkající se úpravy vzdělávacích programů specializačních oborů a nástavbových oborů lékařů, zubních lékařů a farmaceutů ve věci zrušení stanovené délky platnosti vybraných teoretických kurzů ve věstníku MZ ČR č. 1/2024.

 • Úprava vzdělávacího programu GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ ve věstníku MZ ČR č. 16/2023.

 • Úprava vzdělávacích programů oborů SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ a LÉKAŘSKÁ MIKROBIOLOGIE ve věstníku MZ ČR č. 12/2023.

 • Úprava vzdělávacího programu MAXILOFACIÁLNÍ CHIRURGIE ve věstníku MZČR č. 11/2023.

 • Věstníkem MZ ČR č. 3/2023 byla upravena teoretická část vzdělávacího programu pediatrie 2019.

 • Úpravy vzdělávacích programů oborů DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE a HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE ve věstníku MZ ČR č. 9/2022.

 • Informace týkající se úpravy vzdělávacího programu PEDIATRIE ve věstníku MZ ČR č. 5/2022.

 • Upozornění na úpravu vzdělávacích programů, platných po 1. 7. 2017, pro obory GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ, INFEKČNÍ LÉKAŘSTVÍ, OFTALMOLOGIE, ORTOPEDIE A TRAUMATOLOGIE POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ, OTORINOLARYNGOLOGIE A CHIRURGIE HLAVY A KRKU, NEUROLOGIE A SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ ve věstníku MZ ČR č. 1/2022.

 • Informace týkající se úpravy vzdělávacích programů pro specializační obory lékařů ve věci započítání praxe na pracovišti poskytujícím všechny typy lůžkové péče o pacienty s onemocněním covid-19 nebo o pacienty, kteří onemocnění covid-19 prodělali a jejich aktuální zdravotní stav je důsledkem onemocnění covid-19 ve věstníku MZ ČR č. 12/2021.

 • Dne 15. 10. 2020 byla ve Sbírce zákonů, částka 161, zveřejněna vyhláška č. 397/2020 Sb., o vzdělávání v základních kmenech lékařů, která nahrazuje vyhlášku předchozí. Lékař, který zahájil a neukončil vzdělávání v základním kmeni přede dnem nabytí účinností této vyhlášky (15. 10. 2020), může dokončit vzdělávání v souladu s vyhláškou č. 221/2018 Sb., nebo podle této vyhlášky.

 • Dne 9. 10. 2018 byla ve Sbírce zákonů, částka 110, zveřejněna vyhláška č. 221/2018 Sb., o vzdělávání v základních kmenech lékařů.Poslední změna: 10. červenec 2024 13:10 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzity Karlovy

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové


IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208


Tel.: 495 816 111

E-mail:


Podatelna