Žádost o vydání certifikátu kmene

Žádost o vydání certifikátu o ukončení kmene podle § 4 odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb.

Lékaři zařazení před 1. 7. 2017 mohou po splnění všech podmínek vzdělávacího programu pro ukončení kmene stanovených podrobně v každém VP v části 5 - Hodnocení, bod b) Kritéria pro vydání certifikátu, zažádat o vydání certifikátu o ukončení kmene. Formulář žádosti je k dispozici ve webové aplikaci EZP. Vytištěnou a podepsanou žádost zašle lékař na fakultu svého aktuálního zařazení. Ostatními přílohami jsou neověřené kopie potvrzení o absolvované praxi z indexu, logbooku (pouze stránky o kmeni) a kopie potvrzení o absolvování kurzů či testu, pokud byl VP požadován.


Lékaři zařazení po 1. 7. 2017 podávají přihlášku ke kmenové zkoušce. Více informací najdete v záložce Kmenové zkoušky.


Poslední změna: 26. červen 2024 16:13 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzity Karlovy

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové


IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208


Tel.: 495 816 111

E-mail:


Podatelna