Kurzy

UPOZORNĚNÍ

Kurzy ALS Provider a ATLS v oboru urgentní medicína organizuje přímo Fakultní nemocnice Hradec Králové, viz kontakt.


Věstník MZ ČR č. 10/2019

Informace, týkající se započítání teoretických kurzů pro lékaře zařazené do oboru před 1. 7. 2017, tj. před nabytím účinnosti zákona č. 67/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 67/2017 Sb."):


Lékaři, zařazení do oboru před nabytím účinnosti zákona č. 67/2017 Sb., mohou absolvovat teoretické kurzy:


  1. na základě příslušného vzdělávacího programu, dle kterého jsou zařazeni do oboru, tj. kurzy uvedené ve vzdělávacích programech uveřejněných ve věstníku MZ ČR před 1. 7. 2017,

  2. lékaři, kteří ještě nemají ukončený základní kmen, mohou absolvovat teoretické kurzy uvedené ve vyhlášce č. 221/2018 Sb., o vzdělávání v základních kmenech lékařů (dále jen "vyhláška č. 221/2018 Sb."),

  3. lékaři, kteří již mají ukončený základní kmen, mohou absolvovat teoretické kurzy uvedené ve vzdělávacích programech pro vlastní specializované výcviky uveřejněné ve věstníku MZ ČR po 1. 7. 2017.

V případě, že ve vzdělávacích programech uveřejněných ve věstníku MZ ČR před nabytím účinnosti zákona č. 67/2017 Sb., tj. před 1. 7. 2017, byly teoretické kurzy uvedeny jako povinné a po účinnosti zákona č. 67/2017 Sb., tj. po 1. 7. 2017  jsou ve vyhlášce č. 221/2018 Sb., nebo ve vzdělávacích programech pro vlastní specializované výcviky uvedeny jako doporučené, nemusí je lékaři zařazení do oboru před nabytím účinnosti zákona č. 67/2017 Sb., tj. před 1. 7. 2017 absolvovat.


Termíny kurzů LF HK

Termíny kurzů všech LFPoslední změna: 11. červenec 2024 08:15 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzity Karlovy

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové


IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208


Tel.: 495 816 111

E-mail:


Podatelna