Děkani LF HK a ředitelé FN HK

Zastupující děkani pro pobočku Lékařské fakulty UK v Hradci Králové

1945-1946

Zastupující děkan pro pobočku LF UK v Hradci Králové:

 • prof. MUDr. Bohuslav Bouček 28. 8. 1945 - 31.12. 1945

 • prof. MUDr. František Smetánka 1. 1. 1946 - 21. 6. 1948


1946-1948

Zastupující děkan pro pobočku LF UK v Hradci Králové:

 • prof. MUDr. František Smetánka 1. 1. 1946 - 21. 6. 1948, (po jeho abdikaci se funkce spontánně ujal zástupce zastupujícího děkana Prof. MVDr. et RNDr. Vlastimil Vrtiš, který ji vykonával do 22. 7. 1948)

 • prof. MVDr. et RNDr. Vlastimil Vrtiš 23. 7. 1948 - 30. 9. 1948 (oficiálně jmenovaný zastupující děkan pobočky LF UK v Hradci Králové)


1948-1949

Zastupující děkan pro pobočku LF UK v Hradci Králové:

 • prof. MVDr. et RNDr. Vlastimil Vrtiš 1. 10. 1948 - 30. 9. 1949


1949-1950

Zastupující děkan pro pobočku LF UK v Hradci Králové:

 • prof. MVDr. et RNDr. Vlastimil Vrtiš 1. 10. 1948 - 30. 9. 1949


1950-1951

Děkan pobočky LF

 • prof. MVDr. et RNDr. Vlastimil Vrtiš 1. 9. 1950 - 30. 6. 1952


1951-1952

Děkan pobočky LF

 • prof. MVDr. et RNDr. Vlastimil Vrtiš 1. 9. 1950 - 30. 6. 1952

a současně

Velitel Vojenské lékařské akademie:

 • brig. generál MUDr. Osvald Vymětal 1. 9. 1951 - 28. 2. 1953


1952-1953

Velitel Vojenské lékařské akademie:

 • brig. generál MUDr. Osvald Vymětal 1. 9. 1951 - 28. 2. 1953


1953-1958

Náčelník Vojenské lékařské akademie:

 • generálmajor MUDr. Josef Krčál od 1. 3. 1953


Děkani Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové v letech 1958 až dosud

1958-1963 prof. MUDr. Jaroslav Ondráček


1963-1968 doc. MUDr. Svatopluk Řehák, DrSc.


1968-1969 Zastupující děkan (za pracovně nepřítomného Doc. MUDr. Svatopluka Řeháka, DrSc.): doc. MUDr. Oldřich Škranc, CSc.


1969-1970 doc. MUDr. Oldřich Škranc, CSc.


1970-1985 prof. MUDr. Pavel Navrátil, CSc.


1985-1990 doc. MUDr. Ivan Vodička, CSc.


1990-1991 doc. MUDr. Lubor Vokrouhlický, CSc.


1991-1991 doc. MUDr. Pravoslav Stránský, CSc.


1991-1997 doc. MUDr. Karel Barták, CSc.


1997-2003 prof. MUDr. Ivo Šteiner, CSc.


2003-2010 prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.


2010-2018 prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.


2018-dosud prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D.


Ředitelé Fakultní nemocnice Hradec Králové

1945-1951 MUDr. Václav Tesař


1952-1953 pplk. MUDr. Jan Kebort (VLA)


1953-1958 plk. MUDr. Theodor Blažek (VLA)


1959-1964 MUDr. Jaroslav Gabriel


1964-1972 MUDr. Antonín Mossig


1973-1979 MUDr. Otakar Dostalík


1979-1985 doc. MUDr. Milan Chobola, CSc.


1985-1990 MUDr. Jiřina Baudyšová, CSc.


1990-1996 MUDr. Ivan Drašner


1996-2009 doc. MUDr. Leoš Heger, CSc.


2009-2016 prof. MUDr. Roman Prymula, CSc. Ph.D.


2016-2022 prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr.h.c.


2022-dosud MUDr. Aleš Herman, Ph.D.


Poslední změna: 8. srpen 2023 11:57 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzity Karlovy

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové


IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208


Tel.: 495 816 111

E-mail:


Podatelna