Organizace kmenové zkoušky

Organizace kmenové zkoušky je stanovena vyhláškou č. 282/2019 Sb., o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a o změně vyhlášky č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů), ve znění vyhlášky č. 118/2018 Sb.

Termíny kmenových zkoušek

Platné termíny kmenových zkoušek jsou vždy zveřejněny na webu konkrétní lékařské fakulty.


Termíny kmenových zkoušek na LF HK pro rok 2024


Lékaři se ke zkoušce přihlašují vždy na fakultu svého aktuálního zařazení, a to minimálně 60 dní před termínem zkoušky. Pro podání přihlášky již musí splňovat všechny požadavky konkrétního kmene.


Termíny zkoušek na všech lékařských fakultách na následující kalendářní rok zveřejní MZ ČR na svých webových stránkách vždy do 31. prosince.

Splnění podmínek

Podmínkou pro přihlášení ke zkoušce je splnění všech požadavků stanovených vyhláškou č. 397/2020 Sb., o vzdělávání v základních kmenech lékařů, s účinností od 15.10.2020. Prosím věnujte pozornost §3 – přechodná ustanovení.


Další podrobnosti stanoví novela č. 67/2017 zákona č. 95/2004 Sb., § 5a a vyhláška č. 282/2019 o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a o změně vyhlášky č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů), ve znění vyhlášky č. 118/2018 Sb.


Po splnění požadavků daného kmene si lékař podává přihlášku ke zkoušce na lékařskou fakultu, kde je evidován ve specializačním vzdělávání lékařů. Přihlášku je třeba podat nepozději 60 dní před konáním zkoušky.

Přihlášky ke kmenové zkoušce

Přihláška ke zkoušce po ukončení vzdělávání v základním kmeni je k dispozici ve webové aplikaci MZ ČR - Evidence zpravotnických pracovníků (EZP). Přihlášku je třeba vyplnit, vytisknout, opatřit podpisy a zaslat s požadovanými přílohami na lékařskou fakultu.aktuálního zařazení. Používejte pouze tuto elektronickou přihlášku.


Všechny přílohy k přihlášce (prosté kopie z průkazu odbornosti / indexu, kopie potvrzení o absolvovaných vzdělávacích akcí atd.) zasílejte ve formátu A4.

Náplň kmenové zkoušky

Zkouška po ukončení vzdělávání v základním kmeni je prakticky zaměřená, viz Metodické doporučení KOR 1/2021.


Platné zkušební kmenové otázky jsou zveřejněny na webu MZ ČR.


Po úspěšném vykonání zkoušky bude zkušební komisí učiněn zápis do průkazu odbornosti uchazeče a úsekem SVL Správního oddělení LF HK vystaven certifikát o absolvování základního kmene. O certifikát lékař nežádá, bude mu zaslán doporučenou poštou na kontaktní adresu uvedenou na přihlášce ke zkoušce.


Zkouška po ukončení vzdělávání v základním kmeni se může ve stejném základním kmeni opakovat nejvýše třikrát, nejdříve však za 6 měsíců ode dne neúspěšně vykonané zkoušky.

Platby za kmenové zkoušky

Úhrada za zkoušku na ukončení základního kmene je stanovena nařízením vlády č. 324/2018 Sb.


Výše úhrady činí:

a) první termín je bez poplatku,

b) první opakování zkoušky po ukončeném vzdělávání v základním kmeni

3 500 Kč,

c) druhé a třetí opakování zkoušky po ukončeném vzdělávání v základním kmeni 5 000 Kč.


Konkrétní pokyny k platbě budou uvedeny v pozvánce zaslané uchazeči.

 


Poslední změna: 11. červenec 2024 08:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzity Karlovy

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové


IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208


Tel.: 495 816 111

E-mail:


Podatelna