VědaFest

2024

Ve středu 19. června se v pražských Dejvicích konal Vědafest, vědecký zábavný festival pod širým nebem, a naše fakulta byla opět u toho. Akci přálo dobré počasí, což přilákalo stovky návštěvníků. Dopoledne zejména školní kolektivy, odpoledne pak děti v doprovodu rodičů a prarodičů. Ti měli možnost seznámit se s různými vědeckými obory a zapojit se do nespočtu interaktivních aktivit.


Naši fakultu na akci zastupovali čtyři studenti, kteří návštěvníkům ukazovali základy resuscitace za pomoci automatizovaného externího defibrilátoru (AED), testovali jejich reflexy a umožnili jim prozkoumat preparáty pod mikroskopem. Nejmenší návštěvníci se učili poznávat orgány uvnitř velkého plyšového medvěda a pro hodně zvídavé byl připraven i kvíz o historických omylech v medicíně.


Akce se i díky dobrému počasí velmi vydařila a nabídla nejen poučení, ale i spoustu zábavy.


VědaFest je společným projektem vysokých škol, akademických pracovišť a volnočasových institucí. Cílem ake je hravou a interaktivní formou přibližovat vědní obory, cestou tvůrčích expozic popularizovat vědu a odstraňovat vžitá „tabu“, představit moderní výzkum všech vědních oborů pro praktické využití, podchytit zájem dětí a mládeže především o přírodovědné a technické obory a přiblížit veřejnosti aktuální témata společnosti.


2023

Ve středu 21. června se studenti naší fakulty opět zúčastnili největší venkovní populárně naučné akce v České republice – VědaFestu 2023, který se konal v Praze 6 na Vítězném náměstí a v přilehlé Technické ulici. Z Univerzity Karlovy se zapojilo do festivalu včetně té naší celkem 14 fakult.


Letošním tématem festivalu byly Kořeny vědy a program u našeho stánku, umístěného v sekci Univerzity Karlovy, absolvovalo v průběhu dne celkem 284 návštěvníků. Seznámili se s tím, jakým způsobem se léčilo v minulosti a kam medicína pokročila. Většinu z nich tvořili žáci druhého a také prvního stupně základních škol. Vyzkoušeli si i některé praktické činnosti – resuscitaci člověka, poslech plic, chirurgické šití či poznávačku orgánů lidského těla.


Jedenáctého ročníku akce, která je společným projektem vysokých škol, akademických pracovišť a volnočasových institucí, se zúčastnilo 12 tisíc návštěvníků.

2022


Ve středu 22. června se naše fakulta zúčastnila VědaFestu 2022, jehož téma bylo: Věda od A do Z. Naši medici na akci představili návštěvníkům skrz interaktivní "minikurz lékaře" kampaň Hledá se lékař. Během celého dne se u stánku LF HK zastavily stovky návštěvníků, dopoledne především žáci a studenti ze škol, odpoledne pak většinou rodiče a prarodiče s dětmi.


Dospělí si v rámci "minikurzu lékaře" vyzkoušeli resuscitaci, mikroskopování a otestovali na svém těle reflexy. Mladší návštěvníci pak poslouchali vzájemně mezi sebou nebo na svých rodičích a prarodičích zvuk srdce stetoskopem, zkoušeli lidské reflexy a poznávali vnitřní orgány v těle plyšového medvěda. Ten, kdo splnil všechny úkoly v rámci "minikurzu", obdržel drobný dáreček z propagačních předmětů naší fakulty.


Desátý ročník VědaFestu se konal po dvou letech opět v prezenční, tradiční podobě a navštívilo ho téměř 16 tisíc lidí.
Poslední změna: 11. červenec 2024 10:06 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzity Karlovy

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové


IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208


Tel.: 495 816 111

E-mail:


Podatelna