Besedy Na Hradě

2024

Vliv hluku moderní doby na náš sluch

V úterý 23. dubna 2024 přivítali účastníky další z besed Na Hradě, tentokrát na téma hluk moderní doby, MUDr. Kristýna Néma z Kliniky otolarongologie a chirirgie hlavy a krku LF HK a FN HK a npor. Ing. Jiří Néma z Vojenské lékařské fakulty Univerzity obrany. Teoretické povídání o tom, jaký vliv má na naše zdraví hlukové znečištění, jak hluk souvisí s naším spánkem a jak se nadměrným decibelům bránit doplnila na závěr i praktická část. Beseda se konala v předvečer mezinárodního dne proti hluku, který si každoročně připomínáme poslední středu v dubnu. Nejprve se techničtější části přednášky ujal Ing. Jiří Néma, když vysvětlil souvislosti mezi množstvím decibelů a dobou, po kterou je tu kterou intenzitu bezpečné poslouchat, respektive snášet. O hluku z podhledu medicíny pokračovala dr. Kristýna Néma. Vysvětlila, jak nás ovlivňuje a jaké následky může zanechat náhlý, extrémně silný hluk, jako třeba silvestrovské petardy. Během besedy kolovaly mezi návštěvníky ochranné pomůcky všeho druhu, sluchátka i zátkové chrániče neboli lidově špunty do uší. Dr. Néma názorně vysvětlila a předvedla, jak správně zátkový chránič nasadit. Oba přednášející pak ochotně odpovídali na dotazy z publika. Na závěr si odvážní dobrovolníci z řad návštěvníků mohli vyzkoušet přístroj, který měří hladinu útlumu při použití ochranných pomůcek.
2023

Cirkadiánní stravování a regenerace těla při směnném provozu

Pozvání na další z besed Na Hradě, která se tentokrát konala v úterý 7. listopadu 2023, přijal MUDr. Tomáš Soukup, Ph.D., který působí na Ústavu histologie a embryologie LF HK a zároveň na III. Interní gerontometabolické klinice FN HK. Řeč byla o tom, jak si správně poskládat jídelníček a jakých pravidel při stravování se držet při práci ve směnném režimu. Práce na směny je pro lidské tělo náročná a může narušit přirozené biorytmy, které ovlivňují metabolismus, spánek, imunitu a regeneraci. Jak se stravovat, aby se minimalizovaly negativní dopady směnného provozu na zdraví, leží na srdci mnoha výživových poradců, lékařů, ale především každému člověku, kterému záleží na jeho zdraví. Co tedy dělat v tomto zmatku? Dr. Tomáš Soukup představil nové poznatky z oblasti chronovýživy a cirkadiánního stravování, pomohl zorientovat se v potravinách vhodných na podporu spánku i regeneraci. Zcela zaplněná posluchárna Na Hradě více než dvě hodiny naslouchala novým, empiricky ověřeným faktům a celé řadě praktických rad a tipů, jak elegantně se s takovouto zátěží pro lidský organismus vypořádat. Do živé a zajímavé diskuze přispělo mnoho účastníků besedy, kteří sami na směny pracují. Praktické zkušenosti, jak se s životem na přeskáčku vyrovnávají sami lékaři, zdravotní sestry i lidé pracující v jiných profesích, pozorně poslouchali nejen budoucí lékaři.
Chraň si zrak, vyplatí se to

V úterý 17. října 2023 proběhla v prostorách budovy Na Hradě beseda s názvem "Chraň si zrak, vyplatí se to". V roli přednášející se tentokrát octla doc. MUDr. Jana Nekolová. Ph.D., z Oční kliniky FN HK. Paní docentka dorazila obtěžkána velikou taškou, která, jak se za pár minut ukázalo, ukrývala spoustu pomůcek pro slabozraké, jako třeba lupy se světelným zdrojem a různé typy brýlí, dále rozkládací model oka v nadživotní velikosti a potřeby pro lidi trpící pocitem suchých očí, nebo třeba zahřívací gelové masky na unavené oči. Paní docentka nejprve převážně obrýleným návštěvníkům názorně vysvětlila, z jakých částí se oko skládá a jak se proměňuje s přibývajících věkem. Přibližně mezi 40. až 50. rokem života začíná docházet k vetchozrakosti. Tímto nehezky znějícím, ale odborným názvem, se označuje zhoršení vidění, čočka už nedokáže zaostřit a je nejvyšší čas navštívit očního lékaře.Návštěvníci se zaujetím naslouchali historickým souvislostem, dříve se člověk primárně díval spíše do daleka, sledoval krajinu, zvířata… dnes se od útlého věku díváme do chytrých telefonů nebo tabletů, což způsobuje horší zrak. Problémem je také nedostatek přirozeného světla. Dále doc. Nekolová upozornila na úskalí kontaktních čoček, vysvětlila, v čem přesně spočívá operace šedého zákalu a co se dá dělat s pocitem suchého oka. Účastníci besedy si taktéž mohli na vlastní oči vyzkoušet kompenzační pomůcky pro lidi s těžkým postiženým zraku, třeba dalekohledové brýle nebo brýle Galileo, ale i mnoho optických pomůcek, které mohou pomoci například při čtení.
Letem světem nosem, uchem, krkem

V úterý 25. dubna 2023 proběhla další z besed Na Hradě, už název Letem světem nosem uchem krkem napověděl, že probíranými tématy byly hlavně nejčastější diagnózy ORL. Hostem besedy byl MUDr. Michal Homoláč z Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, který nejprve posluchačům s pomocí nejrůznějších modelů názorně vysvětlil nejčastější problémy uší, od zánětu středního ucha, zalehlých uší až po píchání bubínku, jak na krvácení z nosu, kdy a jak správně fungují nosní kapky. Od screeningu sluchu novorozenců se beseda přesunula ke kochleárním implantátům, dr. Homoláč přinesl i jeden na ukázku. Přes hudební a absolutní sluch se debata stočila ke ztrátě sluchu s přibývajícím věkem. Hned několik návštěvníků se také zajímalo, zda může nošení sluchátek poškodit sluch. A opominuto nemohlo být ani poslední téma ORL – problémy související s krkem. Dr. Homoláč vysvětlil, jak na problémy s polykáním, mandlemi. A velký zájem u účastníků besedy vzbudilo téma chrápání, kterým trpí asi 30 % populace.
Návod na přežití bez "pilulek"

Prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc. z Farmaceutické fakulty UK měl během další z besed Na Hradě, která se konala 28. března 2023, řadu tipů a triků, jak stabilizovat svou psychickou sféru a přežít nejen zkouškové období. Pan profesor doporučil účastníkům udržovat se v psychické kondici pohybovou aktivitou, otužováním, dobré je také spát v úplné tmě a účastníci besedy dostali i tipy na pět knih, které jim mohou pomoci najít životní ukotvení. Dále hovořil o možnosti užívání standardizovaných extraktů vycházející z EBM, které nejsou návykové, o sedativech a hypnoticích na zklidnění a relaxaci a také o rostlinných antidepresivech. Účastníci besedy téměř zaplnili posluchárnu Na Hradě, mnozí si pečlivě dělali poznámky nebo si fotografovali prezentaci pana profesora. Na závěr zahrnuli prof. Opletala dotazy na mateřídoušku, zeleným čaj nebo poněkud kontroverzní kratom. Po teoretickému výkladu mohli účastníci besedy ochutnat i praktickou ukázku v podobě originálních čajových směsí vytvořených přímo prof. Opletalem – Léthé na uklidnění a dobrý spánek a Hypatia na podporu imunity.
Poruchy imunity a alergie: epidemie 21. století?

Hostem další besedy Na Hradě byla v úterý 21. února 2023 doc. MUDr. Pavlína Králíčková, Ph.D. z Ústavu klinické imunologie a alergologie. Paní docentka nejprve hovořila o poruchách imunity, které se často identifikují hned po narození, a poté více než třem desítkám přítomných vysvětlila, jak je to se vznikem alergií v průběhu života a s jejich dědičností. Popsala, jak probíhá diagnostika alergií a jak je to s možnostmi jejich léčby, příp. úplného vyléčení. Hovořila také o prevenci, kterou je podle ní zdravý životní styl. Tzv. hygienická hypotéza má podle ní také své opodstatnění – lepší je žít na venkově než v satelitním městečku. Z auditoria zazněly dotazy např. na vliv stresu na spuštění alergie nebo na účinnost infuzí vitamínu C.
2022

Antibiotika

V Galerie Na Hradě jsme v úterý 29. listopadu 2022 přivítali MUDr. Pavlu Paterovou z Ústavu klinické mikrobiologie FN HK, která hovořila na téma antibiotika a vše, co s nimi souvisí. Dr. Paterová nejprve vysvětlila, v čem spočívá riziko tzv. superbakterií a kde se nejvíce šíří. Sdílela s návštěvníky svůj ne zas tak pesimistický pohled na rezistenci antibiotik. Návštěvníci se také dozvěděli, jaký je rozdíl mezi probiotiky a prebiotiky a v kterých situacích a jakým způsobem je vhodné je spolu s antibiotiky užívat. Dále co dělat, když zapomeneme lék vzít, nebo zda dobrat, či nedobrat celé balení léku. Přítomné diváky, a to především studenty LF HK, zajímalo také preventivní používání antibiotik před operací nebo jak moc je nemocniční prostředí jako živná půda rezistentních bakterií rizikem pro samotné lékaře a další personál nemocnice. Paní doktorka také nastínila, jak je to s alergiemi na antibiotika a zajímavá otázka byla i na základní výzkum v této oblasti.
Vnímání řeči dětmi

V úterý 25. října 2022 proběhla další z besed Na Hradě, tentokrát na téma, jakým způsobem vnímají lidskou řeč čerstvě narozená miminka. MUDr. Josef Urbanec z Ústavu lékařské biofyziky LF HK nejprve posluchačům vysvětlil, jak se vyvíjí řeč v prenatálním období a seznámil je se základními pojmy z neurofyziologie. Poté se věnoval výsledkům novorozenecké studie, kterou realizoval v nemocnici v Havlíčkově Brodě společně s vědci z Psychologického ústavu Akademie věd. Dle jeho slov je tento typ výzkumu v ČR zatím poměrně ojedinělý, může působit poněkud neuchopitelně, nicméně by mohl skrývat velký potenciál. Do budoucna by tyto metody monitorování novorozeneckého sluchu mohly pomoci posoudit samotný vývoj a zrání sluchové dráhy novorozenců, např. u vysoce rizikových dětí. Posluchači se zajímali, jak vnímají řeč před narozením a těsně poté, co přijdou na svět, děti v bilingvním prostředí nebo zda bude tým dr. Urbance zkoumat tyto děti i v pozdějším věku. Padlo i několik otázek z oblasti fonetiky.
Jak si zachovat zdravé zuby po celý život

Doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc. se během besedy Na Hradě 3. května 2022 pokusil vyvrátit nejeden mýtus související s naším chrupem a péčí o něj. Pan přednosta Stomatologické kliniky popsal základy pravidelného a správného čištění zubů, to, jak hodně zubům škodí slazené nápoje a kouření. Divákům vysvětlil rozdíl mezi rovnáním zubů v dětství a v dospělém věku a hovořil také o bělení zubů v domácích podmínkách i pod dohledem specialisty na klinice nebo o tom, jak správně pečovat o případné implantáty. Odpovídal také na dotazy přítomných, např. na používání různých příslušenství, zubní vody, zubní sprchy, zubní nitě nebo na to, zda má nějaký vliv na náš chrup tvrdost vody.
Pohyb jako lék

U příležitosti Světového dne zdraví 7. dubna proběhla ve Sloupovém sále budovy LF HK Na Hradě beseda s názvem Pohyb jako lék s vedoucím Katedry tělesné výchovy FaF & LF HK Mgr. Jiřím Bezouškou. Pan magistr seznámil účastníky se sportovními funkcemi chytrých hodinek a náramků, od měření klasického tepu po sofistikovanější věci, jako třeba jaké množství kyslíku naše tělo spotřebuje během sportovní aktivity, a vysvětlil, jak správně, tj. realisticky, nastavit tréninkový plán či zda při běhu poslouchat hudbu. Předal jim také praktické osvědčené tipy ohledně běhání a domácího cvičení, ale i pohybu v městské zástavbě. Pan magistr také odpovídal divákům na jejich otázky, např. jaké kompresní doplňky jsou vhodné, jak moc je zdravé běhání po betonu a kdy radši preferovat neméně náročnou jízdu na koloběžce.
Beseda o zdravém spánku

V úterý 15. března 2022 se v Lékařské knihovně LF HK konala beseda na téma zdravý spánek. MUDr. Vratislav Sedlák, Ph.D. z Centra pro poruchy spánku a biorytmů ve Fakultní nemocnici Hradec Králové hovořil mimo jiné o tom, jak moc je spánek nezbytný pro regeneraci naší fyzické i psychické aktivity, jak probíhá náš spánkový cyklus, jak časté jsou poruchy spánku a jak se léčí, jak nás ovlivňuje střídání pracovních směn nebo jak ovlivňuje náš spánek modré světlo. Pan doktor také odpovídal na dotazy z publika, například ohledně spacího režimu miminek nebo konzumování jídla před spaním a jeho vlivu na kvalitu spánku a celkovou regeneraci.


Akce se konala v rámci festivalu Týden mozku 2022.Poslední změna: 13. červen 2024 14:58 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzity Karlovy

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové


IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208


Tel.: 495 816 111

E-mail:


Podatelna