Týdny pro duševní zdraví

2023

V první dva říjnové týdny proběhly na naší fakultě hned čtyři akce pro zaměstnance, studenty i širokou veřejnost, kterými jsme se zapojili do celorepublikové osvětové kampaně Týdny pro duševní zdraví.


Co je Vám, doktore? Nástrahy lékařské profese a jak jim čelit

V úterý 3. 10. 2023 jsme zahájili Týdny pro duševní zdraví na LF HK přednáškou pana docenta Davida Skorunky z Ústavu preventivního lékařství na téma "Co je Vám, doktore? Nástrahy lékařské profese a jak jim čelit", která se konala v podvečerních hodinách ve velkém sále kina Bio Central. V přednášce se pan docent věnoval mj. nárokům lékařské profese a jejich specifikům, faktorům, které ovliňují jejich podobu i zvládání, rizikům dlouhodobého stresu, syndromu vyhoření a tomu, jak ho na sobě poznat i jak mu předcházet. Po přednášce pan docent odpovídal na otázky z publika od studentů i absolventů lékařství a vzájemně spolu diskutovali např. na téma osobního rozvoje lékařů či zvládání náročných situací ve vztahu k pacientovi. Děkujeme všem účastníkům, kteří si našli čas a na přednášku dorazili!


Pro ty, kteří dali přednost trávení volného času např. venkovními aktivitami v nezvykle teplém a slunečném počasí, máme dobrou zprávu – přednášku jsme nahráli a již brzy se na ni můžete těšit v rámci podcastu LF HK Medicast. 


Workshop relaxace a dechových cvičení

Ve čtvrtek 5. 10. 2023 jsme přivítali ve Sloupovém sále Galerie Na Hradě paní doktorku Terezu Kertész, která je absolventkou naší fakulty a také certifikovanou instruktorkou jógy a majitelkou jógového studia v Hradci Králové. Paní doktorka účastníky workshopu vtáhla do napínavého světa jógy, na kterou nejsou potřeba šik legíny a jejíž cílem není pěkná fotka na Instagramu. Nejprve si návštěvníci vyzkoušeli dechová cvičení na zklidnění a uvolnění, poté paní doktorka vyprávěla kóan o matce Tereze a hořící svíci nejen v nás a na závěr si účastníci zkusili asi desetiminutovou meditaci a pak zkoumali své rozpoložení před a po, co se změnilo.
„Každé tělo má svůj vlastní příběh, kterému se při lekcích učíme naslouchat bez ohledu na stupeň pokročilosti… Každá hodina jógy představuje jeden nový začátek a jeden nový příběh,“ říká dr. Kertész.


Workshop arteterapie pro studenty medicíny

V úterý 10. října se pro studenty naší fakulty konal workshop v arteterapeutické dílně v budově Psychiatrické klinice LF HK a FN HK, který vedla paní Martina Jiroutová. Studenty seznámila s technikou imaginace, využívanou v arteterapii, tedy s představováním si obrazů před vnitřním zrakem, jejichž motivy mají základ ve zkušenosti. Studenti si nejprve libovolnou technikou nakreslili květ růže a následně se společně s paní Jiroutovou věnovali narativu a interpretaci svých výtvorů.Workshop jógy smíchu

Ve čtvrtek 12. října se Sloupovým sálem Galerie Na Hradě nesl hromadný a hlasitý smích. Workshop jógy smíchu tu totiž vedl pan magistr Petr Vrběcký. Účastníci si nejprve na začátku zkusili vědomě dýchat a uvolnit tělo a pak už se prakticky věnovali různým druhům smíchu. V průběhu workshopu si vyzkoušeli smích v různých jógových pozicích, smích během vzájemného potkávání se mezi sebou nebo zvířecí smích. Na závěr proběhla relaxace při hudbě a reflexe.  

2022

Duševní zdraví studentů

V rámci Týdnů pro duševní zdraví a u příležitosti Světového dne duševního zdraví se v pondělí 10. října v sále kina Bio Central konala debata odborníků na téma Duševní zdraví studentů. Debatu naše fakulta pořádala ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Hradec Králové, Farmaceutickou fakultou v Hradci Králové a Univerzitou Hradec Králové. Pozvání do diskuze přijali psychoterapeutka MUDr. Julie Hadašová, vedoucí Pedagogicko-psychologické poradny LF HK MUDr. Lubomír Hadaš, Ph.D., vedoucí Katedry pedagogiky a psychologie na Pedagogické fakultě UHK doc. Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D., MUDr. Petr Hrubeš z Psychiatrické kliniky a prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc. z Katedry farmakognozie a farmaceutické botaniky FAF UK. Přítomní odborníci během debaty představili svou profesi a to, jakým způsobem se v práci setkávají se studenty a s tématem jejich duševního zdraví. Poté už se věnovali mnoha otázkám z publika, které diváci zasílali anonymně přes aplikaci. Odborníci diskutovali např. dotazy, které se týkaly vztahů s vyučujícími ve škole, rodiči a dalšími lidmi v jejich okolí i vztahu k sobě samému. Dotkli se také toho, jak lze preventivně pečovat o své duševní zdraví.
Stezka pro duši

LF HK si v rámci Týdnů pro duševní zdraví připravila pro veřejnost odpočinkovou procházku po stezce centrem města Hradec Králové. Na stezce čekalo na účastníky několik zastavení se zajímavými informacemi o místech spojených s historií medicíny v Hradci Králové a také s péčí o duševní zdraví. Součásti stezky byl kvíz s otázkami. Po jejich správném zodpovězení se mohli zapojit do soutěže o drobné ceny.
2021

Lékařská fakulta v Hradci Králové si v rámci Týdnů pro duševní zdraví připravila pro veřejnost vzdělávací hru k tématu duševního zdraví. V okolí budovy lékařské fakulty v Šimkově ulici a přilehlých Šimkových sadů jsou rozmístěné krabičky a v nich kartičky s otázkami, které se dotýkaly tématu duše a duševního zdraví. Cílem této aktivity bylo najít všechny krabičky, zodpovědět správně otázky a vyluštit tajenku. Aktivita byla jak ve verzi pro dospělé, tak i pro malé děti.


Poslední změna: 14. červen 2024 10:10 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzity Karlovy

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové


IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208


Tel.: 495 816 111

E-mail:


Podatelna