Noc vědců

2024

Další ročník Noci vědců na téma Proměna se uskuteční v pátek 27. září 2024. LF HK se zapojí svým interaktivním programem, přednáškami a workshopy, v budově Výukového centra v areálu FN HK od 17:00 do 23:00 hodin.
2023

V pátek 6. října 2023 se Lékařská fakulta v Hradci Králové opět zapojila do celorepublikové vědecko-popularizační akce Noc Vědců, která se konala v prostorách Výukového centra v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové. Tentokrát se návštěvníci mohli podívat na to, jaká tajemství medicína ukrývá. Pestrý interaktivní program si pro ně připravily Ústav lékařské biofyziky, Fingerlandův ústav patologie, Ústav anatomie, Plicní klinika, IV. interní hematologická klinika a Ústav lékařské biochemie.Akce nabídla workshopy pro malé i velké, přednášky s lékařskou tématikou a také detektivní hru, v rámci které si každý mohl vyzkoušet práci lékaře nanečisto a pokusit se zachránit pacienta. Na letošní ročník dorazilo více než 550 návštěvníků.
Velký zájem byl o program hematologické kliniky, zejména o testování krevních skupin a také o rozbory krve. 
Hematologická klinika si také připravila přednášku na téma Všechny barvy krve, ve které pan doktor prof. MUDr. Pavel Žák, Ph.D., seznámil posluchače s tím, proč existuje červené modré, fialové nebo zelené zbarvení krve a u jakých živočichů ho můžeme najít.Na plicní klinice si návštěvníci mohli vyzkoušet, jak funguje bronchoskopie a také si poslechnout, jak zní druhý největší orgán v našem těle. Odborníci z Ústavu lékařské biofyziky ukázali, jak funguje termovize a jak pomocí ní odhalit rozdílnou teplotu jednotlivých částí našeho těla. Na workshopech Ústavu anatomie si zase každý mohl prohlédnout, jak se naše kosti a orgány zobrazují na rentgenových snímcích.

 A jak vypadají pod mikroskopem poškozené ledviny, nádory na orgánech a další patologické jevy? To a mnohem více zjistili návštěvníci na workshopech, které si připravil Fingerlandův ústav patologie. Na přednášce MUDr. Petry Kašparové, Ph.D., se dozvěděli, co je a k čemu nám slouží červovitý přívěsek slepého střeva.
Všem účastníkům akce moc děkujeme a těšíme se na další společná setkání!2022

V pátek 30. září 2022 se Lékařská fakulta v Hradci Králové opět zapojila do celorepublikové vědecko-popularizační akce Noc vědců. Tentokrát byly tématem smysly a program probíhal pouze prezenčně v budově Výukového centra LF HK, v přilehlém parku a na Plicní klinice v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové. Na akci dorazilo přes 500 návstěvníků, kteří si mohli vybrat z programu rozděleného podle smyslů. Zástupce měla naše fakulta i v programu v Praze na Albertově, kde se svou přednáškou vystoupila pro zaplněnou posluchárnu paní doktorka Petra Kašparová z Fingerlandova ústavu patologie.
Na Plicní klinice si návštěvníci mohli poslechnout zdravé a nemocné plíce, vyzkoušet si bronchoskopii nebo si změřit okysličení své krve po běhu. V programu Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku si návštěvníci otestovali svůj sluch, podívali se do ucha a zjistili, jak fungují jeho jednotlivé části.V programu odborníků z Oční kliniky, Ústavu lékařské biofyziky a Ústavu patologické fyziologie návštěvníci zjistili, jak funguje čočka zdravá a jak s vadou a jak lze základní zrakové vady korigovat, mohli si nechat změřit své zrakové vnímání, přičemž se dozvěděli o uplatnění zrakových potenciálů nebo si mohli nechat od lékařů preventivně vyšetřit svůj zrak. Pan doktor Tomáš Soukup z Ústavu histologie a embryologie seznámil posluchače své přednášky s chuťovými pohárky a konceptem intuitivního stravování, díky kterému lze jídlem pečovat o naše fyzické i psychické zdraví.Ústav anatomie se pak zaměřil na "šestý smysl", schopnost člověka vnímat stav kolem sebe a uvnitř svého těla, konkrétně na čití z pohybového aparátu. V programu Urologické kliniky si návštěvníci mohli sami zkusit předat svůj hmat robotovi díky ovládání operačního robotického systému da Vinci Xi. V parku před budovou Výukového centra si pak návštěvníci mohli otestovat všechny své smysly na Stezce smyslů spojené se soutěžním kvízem.2021

V pátek 24. září 2021 se Lékařská fakulta v Hradci Králové zapojila do vědecko-popularizační akce Noc vědců s tématem Čas. Pro veřejnost si připravila jak prezenční program, tak i online vysílání a premiéry videí na YouTube.


Návštěvníky prezenčního programu čekaly v budově v Šimkově ulici workshopy Ústavu anatomie pod vedením MUDr. Petra Hájka, Ph.D., v rámci nichž si mohli vyzkoušet modelování orgánů, virtuální pitevní stůl nebo své znalosti o lidském těle, a také přednáška o historii tuberkulózy MUDr. Petry Kašparové, Ph.D., z Fingerlandova ústavu patologie.V rámci pětihodinového online vysílání diváci zhlédli přednášky pana prof. MUDr. Stanislava Filipa, Ph.D. (Kliniky onkologie a radioterapie) o biotechnologiích v paliativní péči a také o teranostice v onkologii, přednášku pana doc. MUDr. Vladimíra Koblížka, Ph.D. (Plicní klinika) o péči o postcovidové pacienty a přednášku pana MUDr. Tomáše Soukupa, Ph.D. (Ústav histologie a embryologie) o regeneraci lidského těla. Své znalosti diváci otestovali v MediQuizu připraveném studentkami LF HK a v průběhu večera také posílali své dotazy k tématům, na které jim přednášející odpovídali.Pro Noc vědců byla také vytvořena vide s komentovanými ukázkami a přednáškami, která se zabývají vztahem času a různých odvětví moderní medicíny: Prof. MUDr. Antonín Krajina, CSc. a MUDr. Ondřej Renc, Ph.D.(Radiologická klinika) hovořili o tom, jakou roli hraje čas v intervenční radiologii při léčbě ischemické cévní mozkové příhody. Doc. MUDr. Igor Sirák, Ph.D., a Ing. Petr Paluska, Ph.D. (Kliniky onkologie a radioterapie) seznámili diváky s možnostmi moderní 4D radioterapie. O tom, co všechno s sebou přináší éra robotické chirurgie, hovořil ve svém příspěvku prof. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D. (Urologická klinika). Nejzajímavějšími změnami v lidském těle v průběhu času se zabýval MUDr. Petr Hájek, Ph.D. (Ústav anatomie) a tím, jak různě lze vnímat čas, prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. (Ústav preventivního lékařství). Videa jsou ke zhlédnutní na YouTube kanálu fakulty.


V Praze na Univerzitě Karlově na Albertově hovořil o nejnovějších poznatcích ve výzkumu zpomalení stárnutí lidského těla pan MUDr. Pavel Borský (Ústav preventivního lékařství). Přednáška začíná v čase 1:16:00.
2020

V roce 2020 se Lékařská fakulta zapojila do vědecko-popularizační akce Noc vědců na téma Člověk a robot. Z důvodu nepříznivé epidemické situace se program uskutečnil pouze on-line distanční formou. Záznamy z živého vysílání i předtočená vzdělávací videa jsou k dispozici ke zhlédnutí na YouTube kanálu fakulty.Poslední změna: 14. červen 2024 10:06 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzity Karlovy

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové


IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208


Tel.: 495 816 111

E-mail:


Podatelna