Agilent Seahorse

XFe96 Analyzer Power Pak

Dodavatel

HPST, s.r.o.

Rok pořízení

2018

Cena

7,6 mil. Kč vč. DPH

Financování

OP VVV CORE FACILITIES

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002515

Zodpovědná osoba

doc. MUDr. Otto Kučera, Ph.D.


Na pracovišti experimentální hepatologie se dlouhodobě zaměřujeme na problematiku toxického poškození jater včetně mechanismů účinku modelových hepatotoxinů a látek s potenciálním hepatoprotektivním účinkem, jaterní regenerace indukované parciální hepatektomií nebo toxickým poškozením jater, citlivosti jater vůči hepatotoxickým látkám a regenerační odpovědi v terénu jater postižených nealkoholovým ztukovatěním (NAFLD, NASH), extrahepatální cholestázy navozené podvazem d. choledochus a možnosti ovlivnění rozvoje následného jaterního poškození.


Játra jsou důležitým orgánem těla, vykonávají mimo jiné celou řadu nezastupitelných funkcí v intermediárním i energetickém metabolismu, jsou hlavním místem biotransformace a eliminace xenobiotik i řady látek endogenního původu. Důležitost správného posouzení funkce mitochondrií je akcentována nálezy, které dokumentují, že porucha funkce jaterních mitochondrií provází většinu častých metabolických, nutričních a dalších civilizačních onemocnění. Mitochondriální funkce lze studovat na různých modelech zahrnujících jaterní homogenát, mitochondrie a hepatocyty izolované z jater v podmínkách in vivo, v pokusech in vitro lze využít izolované hepatocyty, stabilizované buněčné linie nebo nádorové buněčné linie. Pro posouzení mitochondriálních funkcí je nezbytné mít k dispozici přístrojové vybavení a s ostatními laboratořemi harmonizované standardní pracovní postupy, které umožní srovnání výsledků získaných na jiných pracovištích.


V naší laboratoři jsme dosud využívali vysokoúčinnou respirometrii za použití Oxygrafu Oroboros-2k. Vhodným kombinováním různých substrátů, rozpřahovačů a specifických inhibitorů umožňuje oxygraf hodnotit různé biotransformační energetické cesty, jednotlivé respirační komplexy i funkce (index respirační kontroly, intenzitu tvorby ATP, integritu vnější a vnitřní mitochondriální membrány). Analyzovat lze tkáňové homogenáty, intaktní nebo permeabilizované buňky, izolované mitochondrie a permeabilizované tkáně. Nevýhodou je, že tento přístroj umožňuje simultánní analýzu pouze 2 vzorků v jednom oxygrafu a není možné analyzovat buňky adherované k povrchu.


Projekt Core Facilities nám umožnil pořídit unikátní přístroj pro měření buněčné metabolické analýzy - analyzátor Agilent Seahorse Bioscience XFe96.Poslední změna: 7. červen 2024 10:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzity Karlovy

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové


IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208


Tel.: 495 816 111

E-mail:


Podatelna