Atestační zkoušky 2024

Termíny atestačních zkoušek v ČR pro rok 2024.


Obory a termíny atestačních zkoušek konané na LF HK v roce 2024:


Obor

Datum konání

Termín ukončení příjmu přihlášek (datum odeslání)

Další informace

o zkoušce

Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

21.-22.3.2024

22.1.2024

zde

Klinická stomatologie

15.5.2024

15.3.2024

zde

Traumatologie

28.5.2024

28.3.2024

zde

Radiologie a zobrazovací metody

4.-6.6.2024

6.4.2024

zde

Cévní chirurgie

6.11.2024

6.9.2024

zde

Dermatovenerologie

20.-22.11.2024

22.9.2024

zde

Pediatrie

2.-5.12.2024

5.10.2024

zde

Endokrinologie a diabetologie

2.-6.12.2024

6.10.2024

zde

Soudní lékařství

4.12.2024

4.10.2024

zde

Gastroenterologie

5.-6.12.2024

6.10.2024

zde

Kardiologie

9.-13.12.2024

13.10.2024

zde

Patologie

16.12.2024

16.10.2024

zde

Vnitřní lékařství

16.-20.12.2024

20.10.2024

zde

Urologie

19.-20.12.2024

20.10.2024

zde


Požadavky na atestační práce platné od 1. 1. 2017


Níže uvedené požadavky na atestační práce v jednotlivých uvedených oborech jsou platné od 1. 1. 2017 a jsou jednotné pro všechny lékařské fakulty. Požadavky byly vydány jednotlivými Specializačními oborovými radami na základě Metodického opatření č. 5, vydaného Koordinační oborovou radou dne 15. 7. 2016.

Požadavky byly aktualizovány na základě vyhlášky č. 282/2019 Sb. - termín odevzdání písemných prací je nejpozději 60 dnů před termínem atestace.


Angiologie

Alergologie a klinická imunologie

Dermatovenerologie

Dětská chirurgie

Dětská a dorostová psychiatrie

Dětské lékařství

Dětská neurologie

Gastroenterologie

Geriatrie

Gynekologie a porodnictví

Hygiena a epidemiologie

Chirurgie

Infekční lékařství

Klinická stomatologie

Lékařská genetika

Lékařská mikrobiologie

Nefrologie

Neurologie

Oftalmologie

Ortodoncie

Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

Patologie

Pneumologie a ftizeologie

Pracovní lékařství

Psychiatrie

Rehabilitační a fyzikální medicína

Revmatologie

Soudní lékařství

Traumatologie

Urologie

Vnitřní lékařství


Poslední změna: 27. červen 2024 08:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzity Karlovy

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové


IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208


Tel.: 495 816 111

E-mail:


Podatelna